Teaching

Data on teaching in undergraduate and master's degree programmes of the members of the Group

Subjects

Nicolás Robinson García

PERIODO DE INVESTIGACIÓN – INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CIENTÍFICA

DOCUMENTACIÓN APLICADA A LA TRADUCCIÓN

DOCUMENTACIÓN APLICADA A LA TRADUCCIÓN